Kancelaria

Kancelaria powstała w 2015 roku jako efekt połączenia indywidualnych potencjałów jej wspólników. Jej korzenie sięgają jednak początku lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to Marek Kiesler rozpoczął wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach kancelarii prawniczej Las, skupiającej się na obsłudze jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych południowej Polski. Ciągły wzrost ilości prowadzonych spraw oraz wysoki poziom ich skomplikowania, a także rosnące zainteresowanie usługami Kancelarii były impulsem do zmian dotychczasowego modelu i rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności. Doprowadziło to do połączenia wcześniej już współpracujących podmiotów w jedną Kancelarię będącą kontynuatorem tradycji poprzedników. Mając na uwadze wciąż rosnące wyzwania dzisiejszych czasów, zespół Kancelarii stale podnosi swoje kwalifikacje, a Kancelaria podejmuje współpracę z innymi wyspecjalizowanymi podmiotami, takimi jak biegli rewidenci, doradcy restrukturyzacyjni, rzeczoznawcy majątkowi czy tłumacze przysięgli. Dzięki temu oferowane przez Kancelarię usługi są jeszcze bardziej kompleksowe, co pozwala w łatwiejszy sposób sprostać najbardziej złożonym problemom na wielu obszarach działalności naszych Klientów.
 

_____________________________________________________________


Aż do kresu swojego życia w styczniu 2017 roku, radca prawny Marek Kiesler dzielił się swoją bardzo bogatą wiedzą i nieocenionym, wieloletnim doświadczeniem w ramach świadczonych przez Kancelarię Kiesler, Lorenz, Kiesler usług prawnych.


logo w treści

foto główne kancelaria