Broń

W związku z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami w zakresie korzystania z broni uzyskanie, ale także realizowanie pozwolenia w tym zakresie, jest coraz bardziej skomplikowane i sformalizowane. Coraz częściej wszczynane są postępowania administracyjne dotyczące tego zagadnienia, a procedura z tym związana, w szczególności w zakresie obligatoryjnych badań lekarskich, jest mocno rozbudowana. Niejednokrotnie nieuzyskanie lub utrata posiadanego pozwolenia wynika z błędów formalnych, braku szczegółowego zgłębienia tematu oraz niekonsekwencją po stronie organów publicznych. Aby uniknąć tego typu sytuacji nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną we wszystkich aspektach związanych z kwestią pozwolenia na broń oraz posiadania broni, w szczególności w zakresie:

  • ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na broń;
  • postępowań administracyjnych dotyczących odmowy wydania pozwolenia lub jego cofnięcia;
  • konieczności przedstawiania co 5 lat orzeczeń lekarskich i psychologicznych;
  • rejestracji broni.

W niniejszym zakresie nasza Kancelaria oferuje zarówno doradztwo, jak i pełną reprezentację w toku postępowań administracyjnych i sądowo - administracyjnych związanych z tą tematyką.