Łowiectwo

Łowiectwo powinno być kojarzone z dążeniem do prawidłowego gospodarowania zwierzyną, bardzo istotnym elementem gospodarki państwa oraz tradycją narodową. W dzisiejszych czasach kojarzone jest jednak z okrucieństwem i działaniem szkodliwym. W konsekwencji czyni to funkcjonowanie kół łowieckich i realizowanie przez nie ich celów szczególnie trudnym. Zły odbiór w opinii publicznej, coraz bardziej sformalizowane sprawy organizacyjne, problemy dotyczące pozwolenia na broń, kłusownictwo oraz działania pseudo ekologów, coraz bardziej zniechęcają i przeważają nad prowadzeniem gospodarki łowieckiej oraz oddawaniem się pasji myślistwa. Aby funkcjonowanie koła i uprawianie myślistwa znów były w pełni możliwe i dawały satysfakcję, niezbędne jest wyrównanie szans poprzez zapewnienie kołu niezbędnego już w obecnej chwili profesjonalnego wsparcia prawnego. Z tego tez względu nasza Kancelaria proponuje Państwu następujące usługi:

STAŁA OBSŁUGA

Proponujemy kompleksową i stałą obsługę koła łowieckiego obejmującą:

 • wsparcie w realizacji spraw organizacyjnych, w tym związanych z członkostwem;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów oraz udział w negocjacjach zmierzających do ich zawarcia;
 • pomoc prawną związaną z wykonywaniem polowań i zdarzeniami, jakie mogą mieć miejsce w ich toku;
 • ochronę dóbr osobistych koła i pomoc prawną w zakresie poprawy postrzegania łowiectwa w opinii publicznej;
 • wsparcie prawne w aspekcie szacowania szkód łowieckich;
 • dochodzenie i egzekucję roszczeń przysługujących od podmiotów trzecich.

INDYWIDUALNE WSPARCIE DLA CZŁONKÓW KOŁA

Ponadto w przypadku wykonywania przez naszą Kancelarię stałej obsługi koła łowieckiego proponujemy również preferencyjne warunki cenowe w przypadku indywidualnych sprawach członków koła, związanych z łowiectwem, takich jak w szczególności:

 • zagadnienia związane z pozwoleniem na broń, w tym pomoc w procedurach zmierzających do uzyskania pozwolenia i jego cofnięcia;
 • ochrona dóbr osobistych myśliwych;
 • pomoc w procedowaniu gróźb karalnych formułowanych pod adresem myśliwych.

SZKOLENIA

Proponujemy również prowadzenie szkoleń dla członków w szczególności z zakresu:

 • prawnych aspektów wykonywania polowań w przypadkach ingerencji osób postronnych;
 • procedur związanych z wydawaniem pozwoleń na broń i postępowań dotyczących jego cofnięcia;

POMOC W JEDNOSTKOWYCH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ŁOWIECTWEM

Poza przedstawionym powyżej zakresem proponujemy również pomoc prawną w jednostkowych sprawach związanych z łowiectwem.