Podmioty prawa publicznego

Proponujemy kompleksową i stałą obsługę jednostek Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. W ramach takiej obsługi zapewniamy ogół czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu. W szczególności obsługa obejmuje reprezentowanie podmiotu w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i sądowo–administracyjnych, współudział w przeprowadzaniu procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych, udział w negocjacjach i pozasądowe reprezentowanie jednostki w stosunkach z innymi podmiotami oraz sporządzanie opinii prawnych dotyczących funkcjonowania danej jednostki.

Szczegółowy zakres współpracy każdorazowo ustalany jest przed jej rozpoczęciem tak by zapewnić Państwu jak najwyższe bezpieczeństwo prawną sferę działalności podmiotu.