Przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej, niezależnie od branży której to dotyczy, wiąże się nierozłącznie z koniecznością zapewnienia prawnego bezpieczeństwa. Potrzeba taka pojawia się zarówno na płaszczyźnie biznesowej z kontrahentami, jak również w relacjach z organami państwowymi. Odpowiedzią na tak zarysowaną potrzebę jest oferowana przez Kancelarię KLK specjalistyczna, kompleksowa obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dzięki naszym usługom będą mogli Państwo skupić się przede wszystkim na merytorycznych aspektach prowadzonej działalności, nie musząc martwić się o sferę formalno-prawną.


Swoją pomoc i doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców oferujemy co do zasady w dwóch formach, tj. stałej obsługi prawnej lub prowadzenia indywidualnych spraw. Niezależnie od przyjętej formy nasze usługi swoim zakresem obejmują wszystkie aspekty prowadzonej działalności, a w szczególności:

zakres usługi

 • tworzenie nowych podmiotów wraz z przeprowadzeniem procedury rejestrowe
 • doradztwo prawne niezbędne w bieżącym funkcjonowaniu firmy
 • udział w negocjacjach w ramach podejmowanych zamierzeń inwestycyjnych
 • przygotowanie analiz i opinii prawnych w zakresie zagadnień związanych z działalnością Klienta
 • przygotowywanie i opiniowanie kontraktów handlowych zawieranych w związku z prowadzoną działalnością
 • rekomendowanie właściwych sposobów zabezpieczenia wierzytelności Klienta
 • dochodzenie roszczeń związanych z działalnością Klienta poczynając od etapu przedsądowego
  do postępowania egzekucyjnego (windykacja)
 • doradztwo w zakresie prawa pracy obejmujące m.in. tworzenie wewnętrznych aktów zakładowych
  (regulaminy, porozumienia etc.)
 • uzyskiwanie pozwoleń, koncesji lub innych decyzji administracyjnych
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji publicznej
 • reorganizacja podmiotów (np. łączenie i podział spółek) i ich likwidacja

 

Prowadzenie powierzonych spraw oraz doradztwo każdorazowo dopasowujemy do indywidualnych preferencji i potrzeb Klienta. Dotyczy to zarówno przedstawienia alternatywnych rozwiązań danego problemu, jak i sposobu oraz terminów kontaktu. Podobnie elastycznie podchodzimy do współpracy w zakresie wynagrodzenia. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie różnych, dogodnych dla Klienta, zasad rozliczenia.