Przedsiębiorcy

Kancelaria KLK oferuje kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą we wszystkich aspektach z nią związanych. W szczególności oferujemy pomoc i doradztwo prawne w następujących sferach.

Prawo korporacyjne

 • stała obsługa podmiotów gospodarczych, z uwzględnieniem prowadzenia sprawozdawczości
 • udział w negocjacjach w ramach podejmowanych zamierzeń inwestycyjnych
 • przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych w związku z prowadzoną działalnością
 • doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym również reprezentowanie pracodawcy w sporach sądowych
 • dochodzenie roszczeń związanych z działalnością podmiotu od etapu przedsądowego do postępowania egzekucyjnego.
 • przeprowadzanie procedur mediacyjnych
 • zakładanie nowych podmiotów wraz z przeprowadzaniem procedury rejestrowej
 • przygotowanie opinii prawnych dotyczących zakresu prowadzonej działalności
 • reorganizacja podmiotów (np. łączenie i podział spółek)
 • w przypadku stowarzyszeń i fundacji pomoc w uzyskiwaniu statusu organizacji pożytku publicznego
 • likwidacja podmiotów

Sprawy administracyjne i sądowo-administracyjne

 • uzyskiwanie pozwoleń i koncesji
 • pomoc w procedurach środowiskowych
 • reprezentacja stron w postępowaniach przed organami administracji publicznej
 • reprezentacja stron w postępowania przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie opinii w zakresie prawa administracyjnego
Prowadzenie powierzonych spraw oraz doradztwo każdorazowo dopasowujemy do indywidualnych preferencji i potrzeb Klienta. Dotyczy to zarówno przedstawienia alternatywnych rozwiązań danego problemu, jak i sposobu oraz terminów kontaktowania się.