Usługi okołoleśne

Prowadzimy kompleksową lub doraźną obsługę prawną przy realizacji projektów dotyczących wycinki i utrzymania drzewostanu w sąsiedztwie linii energetycznych, linii kolejowych oraz gazociągów obejmującą w szczególności:
 
  • analizę dokumentacji przetargowej oraz przygotowanie oferty wykonawcy
  • udział w ewentualnym postępowaniu odwoławczym na gruncie prawa Zamówień Publicznych
  • bieżące opiniowanie pod względem prawnym i reprezentowanie przedsiębiorcy w kontaktach z Zamawiającym w trakcie realizacji przedsięwzięcia
  • reprezentowanie przedsiębiorcy w toku postępowań przedsądowych i sądowych dotyczących wykonywania przedsięwzięcia, w szczególności w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej (kary umowne)
  • przygotowywanie umów z podwykonawcami oraz pomoc na etapie ich realizacji